Spoednummer 06 22 22 43 65

Begeleiding

Overzicht zorgpad

De eerste controle is vaak de spannendste afspraak. Bij deze afspraak zal de eerste echo gemaakt worden, de vitaliteitsecho. Deze echo zal gemaakt worden tussen de 7 en 8 weken van je zwangerschap.  Dit is geen medische noodzakelijke echo.  Tijdens deze echo zal gekeken worden of er een kloppend hartje te zien is, of de zwangerschap op de goede plek in de baarmoeder zit en zal ongeveer bepaald worden hoe ver je zwanger bent door het kindje op te meten.

 

De controle die daarop zal volgen zal bestaan uit de intake en de termijnecho. Je zal dan tussen de 10 en 12 weken zwanger zijn. Deze afspraak zal een uur in beslag nemen. Tijdens dit consult zal jouw gezondheid ik kaart worden gebracht, er zal informatie gevraagd worden over de gezondheid van je familie, en of daar aangeboren afwijkingen in voor komen, eventuele voorgaande zwangerschappen en bevallingen worden besproken, allergieën/medicatiegebruik wordt besproken ,er wordt veel informatie gegeven over wat je kan verwachten van onze zorg in de zwangerschap. Tenslotte zullen wij voorlichting geven over leefstijladviezen in de zwangerschap.  Zo vertellen wij informatie over borstvoeding, erkenning, kraamzorg, enz. 

 

De termijnecho is een echo waarop exact de termijn wordt bepaald en zo komen wij op een uitgerekende datum. 

 

Tijdens de intake zullen wij ook de bloeddruk meten, informatie geven over bloedonderzoek wat gedaan wordt in de zwangerschap en indien gewenst, informatie geven over de keuze om onderzoek te doen naar aangeboren afwijkingen.

 

De controles hierop volgen zullen gemiddeld 15 minuten duren. Tot twintig weken zullen de controles om de vier weken zijn en frequenter hoe verder je in de zwangerschap bent. Tijdens deze controles zullen wij de bloeddruk meten, naar het hartje van de baby luisteren met de doptone en je buik voelen om de groei/ligging/indaling van het kindje te beoordelen.

 

Extra controles bij de consulten kan zijn extra bloedonderzoek wanneer er sprake is van Rhesus C/D negatief en bij 30 weken prikken wij bij iedere zwangere vrouw nogmaals het ijzergehalte in het bloed.  Ook zullen wij hoe dichter je bij de bevalling komt meer informatie geven over de bevalling en de kraamtijd. 

 

Bij de liggingsecho die wordt ingepland bij 25-36 weken zullen wij ook met jullie persoonlijk praten over de bevalling en is er ruimte om een geboorteplan door te nemen. Wij zullen uitleggen wanneer je ons moet bellen indien de bevalling gaat beginnen.

 

Na twintig weken zullen de controles wat frequenter zijn:
– 24-30 weken om de 3 weken een controle
– 30-36 weken om de 2 weken een controle
– 36-41 weken ongeveer elke week een controle

 

Echo momenten die zullen volgen na de termijnecho, zijn eventueel de twintig weken echo (dit is een onderzoek bij 20 weken naar structurele aangeboren afwijkingen), de liggingsecho bij 35-36 weken en op indicatie groeiecho’s tussendoor.