Spoednummer 06 22 22 43 65

Prenatale Screening

Screeningsonderzoeken tijdens de zwangerschap

Screening op het syndroom van Down, Edwards en Patau

Tijdens een van je eerste afspraken kun je gebruik maken van een counselingsgesprek waarin deze screening wordt besproken en uitgelegd. Het gaat hier om; de NIPT.

  • NIPT staat voor Niet Invasieve Prenatale Test. Dit is een bloedonderzoek bij de zwangere, welke kan plaats vinden vanaf 11 weken. Het DNA wordt onderzocht om te kijken of er reden is om aan te nemen dat je kind down-, edwards- of patausyndroom heeft. De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- of patausyndroom dan de combinatietest. Ook klopt de uitslag van de NIPT vaker dan de uitslag van de combinatietest.
    • Als je gebruik wilt maken van de NIPT, dan kan dit alleen als je ook meedoet aan het wetenschappelijk onderzoek verband. (TRIDENT-2)

 

13 weken echo / ETSEO

Vroeg in de zwangerschap kun je vanaf september 2021 kiezen voor de 13 weken echo, ook wel Eerste Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (ETSEO) genoemd. Je besluit zelf of je hier gebruik van wilt maken. Deze echo vindt plaats tussen 12+3 weken en 14+3 weken zwangerschap. Er wordt met deze echo gekeken of jullie kindje lichamelijke afwijkingen heeft. Een lichamelijke afwijking is bijvoorbeeld een hartafwijking, een open rug, een waterhoofd of een nierafwijking.

In Nederland kun je alleen kiezen voor de 13 weken echo als je meedoet met een wetenschappelijke studie (IMITAS studie). Deze studie onderzoekt wat de voor- en nadelen zijn van de 13 weken echo. Om dit onderzoek te laten uitvoeren en de onderzoekers toegang te geven tot de gegevens van het onderzoek, dien je een toestemmingsformulier te ondertekenen.

 

 

20 weken echo / TTSEO

In de zwangerschap kun je kiezen voor het Tweede Trimester Structureel Echoscopisch Onderzoek (TTSEO). Hiermee kun je laten onderzoeken of jullie kind lichamelijke afwijkingen heeft zoals bijvoorbeeld een open ruggetje of hazenlip. Ook wordt er gekeken naar de aanleg en de ontwikkeling van de organen. Het TTSEO geeft geen garantie op een perfect gezond kind. Je kunt met een echo niet alles zien, soms zijn er afwijkingen die pas na de geboorte of op latere leeftijd ontdekt kunnen worden. Indien er wel afwijkingen of bijzonderheden worden gezien, dan hoor je dat direct. Je wordt dan verwezen naar een gynaecoloog en je kunt dan in aanmerking komen voor vervolgonderzoek.