Spoednummer 06 22 22 43 65

Bloei Verloskundigen gebruikt cliëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Bloei Verloskundigen deelt cliëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Bloei Verloskundigen bewaart cliënten gegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Bloei Verloskundigen houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen cliënten gegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Bloei Verloskundigen vraagt toestemming aan de cliënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Bloei Verloskundigen informeert cliënten over de rechten van de cliënten ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Bloei Verloskundigen informeert haar cliënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Bloei Verloskundigen informeert cliënten indien Bloei Verloskundigen bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.